Nastya và cha học bảng chữ cái tiếng AnhSubscribe to Like Nastya VNM –
Subscribe to Like Nastya Vlog –

Nastya và cha cô mở hộp bất ngờ và học bảng chữ cái tiếng Anh. Đó là một video học tập cho trẻ em, Nastya và cha cô học bảng chữ cái tiếng Anh một cách hài hước và khám phá nhiều điều thú vị theo thứ tự bảng chữ cái.

Leave a Comment