วิธีลงแอป Android ไฟล์ APK ใน Windows 11 22H2วิธีลงแอป Android ไฟล์ APK ใน Windows 11 22H2 อย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ทำ และวิธีการติดตั้ง Windows Subsystem for Android ศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่แอดรวบรวมขั้นตอนไว้แล้วในลิงค์นี้

วิธีติดตั้ง Amazon AppStore และ windows subsystem for android

หรือ

หมายเหตุ : เครื่องที่ใช้ทดสอบ Windows 11 Home Single Language รุ่นต่ำสุด Windows แท้ Ram 8 GB CPU Core I3 Gen10 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับ Windows 11

Leave a Comment